شرکت کاوش امداد اکسين

 شرکت کاوش امداد اکسين تامين کننده تجهيزات آمبولانس ، خودروهاي امداد و نجات و مرکز آمبولانس خصوصی کاوش امداد بعنوان مدرن ترين مرکز آمبولانس خصوصي در کشور وظيفه خود ميداند تا در کنار ارائه خدمات پيشرفته پزشکي از منزلت و شخصيت جامعه پزشکي کشورمان حراست نمايد

رضايت مشتريان
85%
کيفيت
90%
تعداد سفارشات
95%