آمبولانس ویژه حمل نوزاد
1398/1/21    
بازدید: 1711

يكي ديگر از آمبولانس هايي كه در گروه آمبولانس هاي ويژه جاي دارد باعنوان آمبولانس نوزادان يا انكولانس اطلاق مي گردد
برخي از نوزادان در بدو تولد به مشكلات تنفسي يا بيماريهاي ديگر مبتلا هستند كه ميبايست براي مراقبت دقيق و تخصصي از آنان در بخش هاي ويژه كه N.I.C.U نام دارد بستري گردند

بسياري از بيمارستانها به بخش N.I.C.U مجهز نيستند و به همين دليل بايد نوزاد را بااستفاده از آمبولانس به بيمارستانهايي كه مجهز به بخش N.I.C.U هستند منتقل نماييم

در بخش N.I.C.U از تجهيزات تنفسي و مانيتورينگ استفاده مي گردد تا با حمايت هاي لازم و زير نظر داشتن وضعيت نوزاد نسبت به درمان بيماري اقدام گردد

تجهيزات موجود در بخش N.I.C.U نوزادان دقيقا همان تجهيزات موجود درI.C.U. بزرگسالان است با اين تفاوت كه اتصالات و پراپ ها متناسب با اندام نوزاد بوده و برخي از تجهيزات مانند ونتيلاتور نيز بر اساس

حجم ريه نوزادان تنظيم گرديده است

پرستاران و پرسنل شاغل در N.I.C.U از افرادي انتخاب مي شوند كه داراي روحيه و انگيزه مضاعف باشند چرا كه كار در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان بسيار متفاوت از بخش هاي بزرگسالان است

آمبولانس هاي نوزادان كه مجهز به كليه تجهيزات N.I.C.U هستند وظيفه انتقال نوزادان بين بيمارستانها را بعهده دارند و اين آمبولانسها علاوه بر تجهيزات مورد نياز نوزادان از پرسنلي بهره مي برند كه تجربه كار با نوزادان را دارا باشند

انكوباتور يكي ديگر از تجهيزات مورد نياز براي انتقال نوزادان است كه حضور آن در آمبولانس نوزادان بسيار ضروري ميباشد

از ريسك هايي كه در انتقال نوزادان با آن مواجه هستيم افت دماي بدن نوزاد يا اصطلاحا هيپوترمي است

براي ثابت نگاه داشتن دماي بدن نوزاد بايد از انكوباتور استفاده نماييم

انكوباتور ميتواند با ثابت نگاه داشتن دماي محيط به اندازه دلخواه به ما كمك نمايد تا دماي بدن نوزاد را تا درجه مطلوب ثابت نگاه داريم.همچنين بدليل اينكه فضاي انكوباتور بسته و محدود است ميتوانيم با تنظيم مقدار اكسيژن داخلي از افت سطح اكسيژن خون نوزاد نيز جلوگيري نماييم و اين دو عامل بعنوان عوامل اصلي در انتقال نوزادان مطرح بوده و ريسك انتقال را تا حد ممكن كم مينمايد .

آمبولانس نوزادان بعنوان يكي از تخصصي ترين آمبولانس هاي دنيا محسوب مي گردند كه سالانه جان بسياري از نوزادان را از خطر حتمي نجات مي دهند