استقرار آمبولانس

استقرار آمبولانس

با برخورداري از تجارب گرانبها در زمينه استقرار آمبولانس در همايشها-سمينارها-نمايشگاههاي داخلي و بين المللي و ..... اين توانايي را دارد كه پوشش فوريتهاي پزشكي مورد نياز را براي مدعوين و كادر برگزاري فراهم نمايد ادامه مطلب